Τη φετινή σχολική χρονιά 2017- 2018 στο σχολείο μας φοιτούν συνολικά 206 μαθητές και μαθήτριες. Από αυτούς φοιτούν στην   Α’ τάξη 74 μαθητές, στη Β’  62 και στη Γ’ 70.

Η Α’, η Β’ τάξη και  η Γ’ τάξη χωρίζονται σε 3 τμήματα η καθεμία.

Όλα τα παιδιά διδάσκονται υποχρεωτικά τα αγγλικά και ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκονται τα γερμανικά .

 

Αναλυτικά η δύναμη του σχολείου έχει ως εξής:

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α 74 42 32
Β 62 27 35
Γ 70 34 36