Τη φετινή σχολική χρονιά 2016- 2017 στο σχολείο μας φοιτούν συνολικά 207 μαθητές και μαθήτριες. Από αυτούς φοιτούν στην   Α’ τάξη 63 μαθητές, στη Β’  72 και στη Γ’ 72.

Η Α’, η Β’ τάξη και  η Γ’ τάξη χωρίζονται σε 3 τμήματα η καθεμία.

Όλα τα παιδιά διδάσκονται υποχρεωτικά τα αγγλικά και ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκονται τα γερμανικά .

 

Αναλυτικά η δύναμη του σχολείου έχει ως εξής:

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Α 63 27 36
Β 72 35 37
Γ 72 35 37