Αν θέλετε να ενημερωθείτε για την τρέχουσα έκδοση της σχολικής εφημερίδας αλλά και για παλαιότερα τεύχη της, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://schoolpress.sch.gr/7gymlamianews/