Ενημερωθείτε για την ενισχυτική διδασκαλία επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Δ_ΘΜΙΑ ΕΚΠ_ΣΗ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18